Garantie en service

Omruilen en terugbrengen

Bij ScubaCity doen we niet moeilijk over ruilen en terugbrengen, echter hebben we wel een aantal voorwaarden om zo eerlijk met elkaar om te gaan.
  • Omruiling geschiedt alleen als het product niet gebruikt is en in originele verpakking wordt in geleverd met overleg van de originele kassabon.
  • Afgeprijsde artikelen kunnen alleen in alle gevallen voor een tegoedbon geruild worden.
  • Teruggebrachte artikelen kunnen alleen voor dezelfde prijs terug gekocht worden. Indien het product gebruikt is en er wordt overeengekomen om het terug te nemen zal er een afgesproken bedrag op het aankoopbedrag in mindering worden genomen.

Garantie

Op al onze producten geldt een garantie periode van 1 jaar tenzij de producent anders heeft bepaald. Afwijkende garantievoorwaarden kunt u terug vinden in de productomschrijvingen of op de websites van de producten.
Voor garantie geldt dat het artikel op de juiste manier behandeld en gebruikt is. Indien hier onzekerheid over bestaat dan zal ScubaCity het artikel ter onderzoek naar de leverancier sturen. De verzendkosten hiervan zijn voor kosten van de klant tenzij het garantiegeval gegrond is.

Klachten

De koper is verplicht de producten bij aankoop te inspecteren en eventuele gebreken bij ScubaCity te melden. Klachten inzake aankopen dienen binnen 7 dagen nadat de goederen zijn aangekocht schriftelijk (of per e-mail) aan ons gedaan te worden. Een bezoek aan de showroom is ook mogelijk. Bij gebreke hiervan worden wij geacht in overeenstemming met onze verplichtingen te hebben geleverd. Indien tijdig is gereclameerd en de geleverde goederen niet aan de overeenkomst beantwoorden zullen wij in overleg met u een voorstel doen.
Om garantie afhandeling te versnellen is het mogelijk dat we kledingreparaties door een kledinghersteller in Nederland laten herstellen.

Geschillen

Op al onze overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. De bevoegde Nederlandse rechter is bij aansluiting van andere instanties bevoegd tot kennisneming van alle geschillen die uit hoofde van de overeenkomst tussen ScubaCity en de wederpartij mochten ontstaan.