Bestel/verzend voorwaarden

Scubacity Eindhoven limburglaan 1

ScubaCity.eu en SnowboardCity.nl. zijn een onderdeel van ScubaCity en is gevestigd te Eindhoven (Noord-Brabant, Nederland). ScubaCity is ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 53164687, het BTW nummer is NL001889397B85

1. Toepasselijkheid
Deze leveranciersvoorwaarden zijn van toepassing op ScubaCity.eu.

2. Totstandkoming overeenkomst
Een koopovereenkomst komt eerst tot stand door verzending van de opdrachtbevestiging door ons aan de klant, naar aanleiding van een door de wederpartij gedane bestelling. De opdrachtbevestiging geschiedt direct na de bestelling in de vorm van een e-mail die de factuur bevat.
Slechts de inhoud van de factuur bindt partijen. Fouten en vergissingen komen geheel voor risico en rekening van de koper. Wilt u de order toch nog annuleren terwijl u deze wel hebt geplaatst verzoeken wij u direct ons daarvan op de hoogte te stellen voordat er kosten zijn gemaakt voor deze order.

3. Betaling
De geplaatste orders in onze webwinkel ScubaCity.eu te worden betaald met internetbankieren middels iDeal of andere betalingsmogelijkheden die ScubaCity on-line aanbiedt,  aan ScubaCity .
Pastoor van Haarenstraat 81
5464 VE Veghel (mariaheide).
IBANnummer NL31INGB0008800757 ten name van ScubaCity.
Wij bieden ook de mogelijkheid om te bestellen met vooruitbetaling. Na bestellen maakt u het bedrag over aan ScubaCity IBANnummer NL31INGB0008800757 ovv bestelnummer. Na ontvangst van betaling verstuurt ScubaCity meteen uw bestelling. Indien na 3 werkdagen geen betaling is ontvangen vervalt de bestelling.

4. Levertijd
De bestelde artikelen worden zo spoedig mogelijk geleverd na ontvangst van de betaling. Sommige artikelen zijn voorradig, andere worden direct besteld. Indien een kleur/maat variant niet voorradig of tijdelijk slecht leverbaar is wordt u hiervan per omgaande op de hoogte gesteld via e-mail.
Artikelen worden alleen binnen Nederland, België en Duitsland verstuurd.
 
5. Verzending en verzendkosten
Verzenden doen wij met PostNL. De post doet er meestal één à twee dagen over om het pakket bij u af te leveren. Verzendingen geschieden steeds voor rekening en risico van de verkoper. De keuze van de wijze van verzending en verpakking is aan ons. Als tijdstip van de juridische levering geldt het moment waarop de goederen ons bedrijf verlaten. De verzendkosten kunt u terugvinden wanneer u een order plaatst en zijn afhankelijk van uw ordergrootte of hebben een vast bedrag. Mocht de postbode u niet thuis treffen dan zal deze een bericht bij u achterlaten. Het pakket wordt 2x aangeboden. daarna zult u een bericht ontvangen dat u uw pakket op een depot kan afhalen met geldig legitimatiebewijs. Mocht het pakket als nog niet worden opgehaald wordt het terug gestuurd aan ScubaCity. Mochten wij het pakket nogmaals aan u toesturen dan vragen wij een bijdrage in de verzendkosten van €10,00.
Wij bieden ook de mogelijkheid uw bestelling af te leveren op een ander adres. Tijdens het afrekenen van uw order kunt u een alternatief bezorgadres opgeven.
Als derde mogelijkheid kunt u ook uw pakket afhalen in de winkel. Hier zijn geen verzendkosten aan verbonden. U kunt dat aangeven tijdens uw bestelling. Deze bestellingen worden 4 weken apart gehouden mits betaling is voldaan.
Artikelen worden alleen binnen Nederland, België of Duitsland verstuurd.

6. Prijzen
De door ons genoemde prijs is inclusief BTW en in euro's. Verzendkosten worden apart op de factuur vermeld. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen. Wanneer er bij een produkt geen prijs staat kunt u de prijs opvragen bij ScubaCity .

7. Klachten
De koper is verplicht de producten bij aankomst te inspecteren en eventuele gebreken bij ScubaCity te melden. Klachten inzake orders dienen binnen 14 dagen nadat de goederen de koper hebben bereikt schriftelijk (of per e-mail) aan ons gedaan te worden. Bij gebreke hiervan worden wij geacht in overeenstemming met onze verplichtingen te hebben geleverd. Indien tijdig is gereclameerd en de geleverde goederen niet aan de overeenkomst beantwoorden, zullen wij ter uwer keuze en tegen teruggave van de geleverde goederen, hetzij voor éénmalige gratis herlevering zorgen, hetzij de koper voor de teruggenomen goederen en verzendkosten crediteren.

8. Geschillen
Op al onze overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. De bevoegde Nederlandse rechter is bij aansluiting van andere instanties bevoegd tot kennisneming van alle geschillen die uit hoofde van de overeenkomst tussen ScubaCity en de wederpartij mochten ontstaan.


9. Buitengerechtelijke incassokosten
Indien ScubaCity wegens niet-nakoming van de overeenkomst door de koper kosten van rechtsbijstand moeten maken, is de koper verplicht de kosten volledig aan ScubaCity te vergoeden. In geval van wanbetaling worden de buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld op 25% van het verschuldigde bedrag met een minimum van €100,00.

10. Retourneren van uw aankopen
Klanten van ScubaCity hebben het recht om na ontvangst van de goederen binnen 14 dagen deze artikelen terug te sturen en de overeenkomst te ontbinden zonder opgaaf van reden.
De geretourneerde artikelen dienen in dezelfde conditie verkeren als dat u ze ontvangen heeft en ze mogen niet gebruikt en/of gedragen zijn.
Zodra de geretourneerde artikelen zijn ontvangen bij ScubaCity zullen wij binnen 14 dagen over gaan tot betaling.

Retourproces:

  • Stuur een mail naar info@scubacity.nl als u een artikel retour stuurt. Vermeld hierin het bestelnummer en artikel dat u terug stuurt. U mag een reden van retour opgeven maar is niet verplicht. Met uw input kunnen wij onze dienstverlening verbeteren.
  • U dient het pakket zelf te frankeren.
  • Indien de gehele bestelling wordt terug gestuurd zal ScubaCity de eventuele initiele verzendkosten aan u terug betalen. Indien u een deel van de bestelling terug stuurt en er waren verzendkosten gerekend dan worden er geen verzendkosten terug betaald. De kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa € 7,25 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder. Ongefrankeerde pakketten worden niet in behandeling genomen.
  • Indien een artikel beschadigd of gebruikt wordt terug gestuurd zullen er kosten worden gerekend.
  • Indien wij een artikel niet als retour kunnen accepteren en deze weer naar de klant moeten verzenden, zijn alle kosten voor rekening van de klant.


Retour goederen dienen verzonden te worden naar:
ScubaCity
Pastoor van Haarenstraat 81
5464 VE   Veghel (Mariaheide)